• “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”①

    “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”①

  • “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”②

    “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”②

  • “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”③

    “KHAI PHÁ TẠO ẤN TƯỢNG”③

“KHAI PHÁ TẠO
ẤN TƯỢNG”

Thị trường nước ngoài là một vùng đất xa lạ và mới mẻ, tuy nhiên rất khó để các nhà đầu tư tự mình tiến đến khám phá thị trường này. Chúng tôi sẽ trở thành la bàn định hướng của quý khách trên con đường khai phá những thị trường mới, cùng tiến lên và phát triển để hoạt động kinh doanh của quý khách hàng đi đến thành công.

Our Services

Các dịch vụ
của chúng tôi

Hỗ trợ mở rộng thị trường (sang nước ngoài)

Hỗ trợ
mở rộng thị trường
(sang nước ngoài)
Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị
để tạo nền tảng cho những hoạt động
kinh doanh mới tại Việt Nam.

Xem thêm

Quản lý, vận hành doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng

Quản lý,
vận hành doanh nghiệp,
chiến lược tăng trưởng
Chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống quản lý
để tăng trưởng và phát triển hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam của quý khách hàng
một cách hợp pháp.

Xem thêm

Chiến lược rút lui <br>và chiến lược khác

Chiến lược rút lui và chiến lược khác
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp cho
việc thu nhỏ quy mô, giải thể, tái cấu trúc
hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Xem thêm

Xem thêm

Flow

Quy trình hỗ trợ

STEP 01
Liên hệ qua e-mail hoặc điện thoại
Liên hệ qua e-mail
hoặc điện thoại
Vui lòng sử dụng form mẫu liên hệ
trên trang web này hoặc liên hệ
trực tiếp với từng người phụ trách
của chúng tôi.
STEP 02
Khảo sát đơn giản về các yêu cầu
Khảo sát đơn giản
về các yêu cầu
Thông qua các cuộc họp trên web
như ZOOM, chúng tôi có thể
lắng nghe ý kiến ​ về các yêu cầu
hỗ trợ của quý khách hàng.
STEP 03
Lập bảng kế hoạch <br>đề xuất
Lập bảng kế hoạch
đề xuất
Đối với yêu cầu hỗ trợ của
quý khách hàng, chúng tôi
sẽ gửi một bảng đề xuất
đến quý khách hàng
STEP 04
Ký kết hợp đồng, bắt đầu triển khai hỗ trợ
Ký kết hợp đồng, bắt đầu triển khai hỗ trợ
Hoạt động hỗ trợ sẽ bắt đầu
sau khi hợp đồng được ký kết.
Tuy nhiên, nếu quý khách hàng
đang gấp rút hoặc tùy hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi sẽ
luôn linh hoạt đáp ứng.

COLUMN

Chuyên mục

Xem thêm

SHARE OFFICE

Chia sẻ văn phòng

Xem chi tiết

Đừng ngại và hãy liên hệ với chúng tôi
Tư vấn miễn phí
トップに戻る