Xây dựng kiểm soát <br class=nội bộ">

Xây dựng kiểm soát
nội bộ

Dịch vụ tiêu biểu

サービス特徴

Sau đại dịch covid-19, một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đều nhận thức được đó là cần nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường nguồn nhân lực địa phương, phòng chống gian lận... Chúng tôi sẽ cung câp những sự hỗ trợ cần thiết để các doanh nghiệp có thể hoạt động và vận hành hiệu quả ngay cả khi không có nhân viên người Nhật thường trú tại Việt Nam.

Các dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá quy trình kinh doanh
Đánh giá trạng thái hiện tại của quy trình kinh doanh hàng ngày thông qua các cuộc phỏng vấn, v.v., đồng thời xác định các rủi ro cũng như các điểm cần cải thiện để có thể nâng cao hiệu quả hơn nữa.
Đề xuất cải tiến
Chúng tôi xây dựng hệ thống vận hành vừa cho phép công ty mẹ tại Nhật giao quyền quản lý cho chi nhánh tại Việt Nam mà không lo quản lý, kể cả khi người Nhật không thường trú, và đặc biệt là vừa đánh giá quy trình nghiệp vụ kế toán với sự xác nhận, phê duyệt từ cấp trên (lãnh đạo).
Theo dõi từ quan sát điểm cố định
Các quy định và quy tắc trong vận hành doanh nghiệp một khi được thiết lập thì cần được tuân thủ một cách nhất quán nếu không sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và báo xem các quy tắc kiểm soát nội bộ có được tuân thủ nghiêm ngặt hay không, không chỉ từ góc độ của các chuyên gia nội bộ mà cả các chuyên gia bên ngoài.

Ý kiến Khách hàng

お客さまの声
Khi người Nhật phải về nước do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, họ đã yêu cầu chúng tôi kiểm tra tình trạng hiện tại và đưa ra đề xuất cải thiện quy trình kinh doanh để họ có thể "nhìn thấy được" tình hình kinh doanh từ xa. Bằng cách xem xét quy trình làm việc hàng ngày từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì có thể tìm ra những điểm có thể sắp xếp hợp lý để nâng cao hiệu quả cũng như phát hiện được những điểm dễ xảy ra gian lận. Hơn nữa, bằng việc định kỳ theo dõi thì có thể yên tâm giao công việc cho những nhân viên Việt Nam.

Liên hệ

トップに戻る