Chiến lược rút lui <br>và chiến lược khác

Chiến lược rút lui
và chiến lược khác

Dịch vụ tiêu biểu

サービス特徴

Dựa trên kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được, chúng tôi hỗ trợ cách tiến hành M&A tại Việt Nam, tìm kiếm và tiếp cận các ứng viên cũng như khảo sát các rủi ro về kinh doanh, vận hành.

Các dịch vụ của chúng tôi

Hỗ trợ tư vấn M&A
Sau khi thực hiện phỏng vấn trước đối với khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn về việc có nên tiến hành M&A hay không và tìm kiếm các ứng viên thông qua mạng lưới của chúng tôi.
Thẩm định doanh nghiệp
Chúng tôi khảo sát tình hình tài chính và rủi ro về kinh doanh, vận hành của các công ty ứng viên và chia sẻ cho Quý khách hàng, đồng thời cung cấp dữ liệu để đưa ra quyết định khi thực hiện M&A.
Thẩm định nhân sự lao động
Khi được yêu cầu, chúng tôi khảo sát tình hình tài chính và rủi ro về kinh doanh, vận hành từ góc độ nhân sự và lao động của công ty ứng viên và chia sẻ cho Quý khách hàng, đồng thời cung cấp tài liệu để ra quyết định khi thực hiện M&A.
Thay mặt (được ủy quyền) xử lý
các công việc hành chính, tổng vụ
Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ thực hiện các dịch vụ tổng hợp như kết chuyển chi phí doanh nghiệp, khắc dấu công ty, lưu trữ tài liệu, xác nhận nhận/rút tiền và phát hành HÓA ĐƠN VAT riêng. (Có thể khó đáp úng tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp).

Ý kiến Khách hàng

お客さまの声
Không chỉ theo sát việc ký hợp đồng, Nippon Mirai còn đưa ra những đề xuất về M&A mà họ cho rằng tốt nhất cho sự phát triển của Tập đoàn của chúng tôi, vì vậy tôi cảm thấy được quan tâm và đồng cảm.
お客さまの声
Do doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập nên chưa có đầy đủ nhân sự ở các phòng quản lý, tổng vụ và kế toán, vì vậy chúng tôi rất được giúp đỡ rất nhiều về từ các xử lý nhỏ như chuyển khoản ngân hàng cho đến hạch toán sổ sách kế toán.

Câu hỏi thường gặp

Có quy định nào về phí dịch vụ hỗ trợ M&A không?
Phí dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng (được tính theo phương thức Lehman tại thời điểm giao dịch M&A). Thông thường chúng tôi sẽ nhận tiền đặt cọc trước và nhận phần còn lại sau khi hợp đồng được ký kết.
Có quy định nào về phí dịch vụ thẩm định chuyên sâu và tài chính và nhân công không?
Phí dịch vụ còn phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và phạm vi thẩm định chi tiết như thế nào. Chúng tôi xin phép gặp Quý khách hàng để thảo luận chi tiết và đưa ra bảng báo giá sau khi xác nhận yêu cầu của Quý khách hàng.

Liên hệ

トップに戻る