Hỗ trợ <br>mở rộng thị trường <br>(sang nước ngoài)

Hỗ trợ
mở rộng thị trường
(sang nước ngoài)

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG,
XIN GIẤY
PHÉP KINH DOANH,
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Khi mở rộng sang thị trường Việt Nam, trước tiên quý khách sẽ
cần một cơ sở để hoạt động. Khi đã có văn phòng làm việc,
chúng tôi sẽ hỗ trợ các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
hoặc văn phòng đại diện và cũng sẽ hỗ trợ tạo ra nền tảng kinh doanh.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG,
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
(KÊNH BÁN HÀNG),
HỖ TRỢ TÌM NGUỒN CUNG

Vấn đề quan trọng và khó khăn nhất trong việc mở rộng kinh doanh ra
nước ngoài là thu được lợi nhuận ở một quốc gia có phong tục và
văn hóa khác với Nhật Bản. Vì vậy, quý khách cần có một chiến lược để
phát triển hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cốt lõi đó
với tư cách là người đại diện của quý khách hàng.

Xem thêm

トップに戻る