Hỗ trợ kế toán, thuế

Hỗ trợ kế toán, thuế

Dịch vụ tiêu biểu

サービス特徴

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng về tất cả các vấn đề về thuế và kế toán.

Các dịch vụ của chúng tôi

Được ủy quyền hạch toán sổ sách hàng tháng
Dựa trên tiêu chuẩn kế toán Việt Nam, chúng tôi nhập các chứng từ như đề nghị thanh toán, hóa đơn... vào phần mềm kế toán và làm thành các loại sổ sách và báo cáo tài chính dưới dạng đầu ra.
Tư vấn kế toán
Hỗ trợ báo cáo cho các bên liên quan (ví dụ như công ty mẹ,...) (Soạn thảo tài liệu, tham gia các họp báo cáo của chuyên gia tư vấn Nhật Bản của chúng tôi, v.v.)
Tư vấn về thuế
Hỗ trợ kê khai và nộp đúng các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu,… Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn để chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra thuế (chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác nhau, v.v.) mà các công ty nước ngoài có thể là đối tượng kiểm tra.
Hỗ trợ đối vói kiểm toán
Các doanh nghiệp nước ngoài bắt buộc phải kiểm toán kế toán bởi công ty kiểm toán mỗi năm một lần và chúng tôi có thể hỗ trợ xử lý đối với quy trình này.

Ý kiến Khách hàng

お客さまの声
Các loại bảng biểu cũng như báo cáo tài chính được giải thích và trình bày bằng tiếng Nhật rất dễ hiểu. Hơn nữa là tôi rất cảm ơn các cuộc gặp gỡ Face to Face, vì khi đó tôi được giải thích rất rõ ràng
お客さまの声
Trong một vài trường hợp hiếm hoi, chúng tôi nhận được những yêu cầu đột xuất về việc gửi tài liệu về trụ sở chính ở Nhật Bản, nhưng chúng tôi rất biết ơn vì họ vẫn có thể xử lý được các yêu cầu này

Liên hệ

トップに戻る